" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ।