दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ।