सभाध्यक्षज्यूबाट मिति २०७८ असार ३० गते बुधबार दिनको १ बजे सातौ नगरसभाको दोस्रो बैठक आव्हान गर्नु भएको छ ।