सवारी साधन खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको ई-बिड सूचना ।