सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।