सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ काे दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ काे नियम ३ बमाेजिमकाे विवरणः