स्टाफ नर्स पद (करार सेवा) काे नतिजा प्रकासन गरिएकाे सूचना ।