२ एच. पि को इलेक्ट्रिकल वाटर पम्प (मोटर) खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना ।