दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को प्रगति विवरण