आय ठेक्का बन्दोबस्तका लागि E-BID मार्फत दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । (मिति २०७८।०४।२७ गतेको सौर्य राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकासित)

Supporting Documents: