" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

आय ठेक्का बन्दोबस्तका लागि E-BID मार्फत दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । (मिति २०७८।०४।२७ गतेको सौर्य राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकासित)

Supporting Documents: