" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

वडा नं. २

Population: 
६५३१
Ward Contact Number: 
-
Weight: 
1