" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

वडा नं. १

Population: 
६९९५
Ward Contact Number: 
०२१-६२२४९९
Weight: 
0