दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आ व २०७४।०७५ काे लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।