दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

Social Security

Document
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुकाे विवरण २०७४ कार्तिक २२ गते सम्म PDF icon Samajik .pdf
सा‍ सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुकाे विवरण २०७५।०७६ काे प्रथम चाैमासिक PDF icon Morang_Urlabari_SocialSecurityDetailReport_pdf.pdf
सा‍ सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुकाे विवरण २०७८।७९ PDF icon ward 1 (1).pdf, PDF icon ward 2 (1).pdf, PDF icon ward 3.pdf, PDF icon ward 4 (1).pdf, PDF icon ward 5 (1).pdf, PDF icon ward 6 (1).pdf, PDF icon ward 7 (1).pdf, PDF icon ward 8.pdf, PDF icon ward 9 (1).pdf
सा‍ सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुकाे विवरण २०७९।८० प्रथम त्रैमासिक PDF icon Ward 1.pdf, PDF icon Ward 2.pdf, PDF icon Ward 3.pdf, PDF icon Ward 4.pdf, PDF icon Ward 4.pdf, PDF icon Ward 5.pdf, PDF icon Ward 6.pdf, PDF icon Ward 7 (2).pdf, PDF icon Ward 8.pdf, PDF icon ward 9 (2).pdf
सा‍ सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुकाे विवरण २०७९।८० द्वितिय त्रैमासिक PDF icon ward-1.pdf, PDF icon ward-2.pdf, PDF icon ward-3.pdf, PDF icon ward-4.pdf, PDF icon ward-5.pdf, PDF icon ward-6.pdf, PDF icon ward-7.pdf, PDF icon ward-8.pdf, PDF icon ward-9.pdf
सा‍ सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुकाे विवरण २०७९।८० तृतीय त्रैमासिक PDF icon ward1.pdf, PDF icon ward2.pdf, PDF icon ward3.pdf, PDF icon ward4.pdf, PDF icon ward5.pdf, PDF icon ward6.pdf, PDF icon ward7.pdf, PDF icon ward8.pdf, PDF icon ward9.pdf
सा‍ सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुकाे विवरण २०७९।८० चौथो त्रैमासिक PDF icon ward1 (1).pdf, PDF icon ward2 (1).pdf, PDF icon ward3 (1).pdf, PDF icon ward4 (1).pdf, PDF icon ward5 (1).pdf, PDF icon ward6 (1).pdf, PDF icon ward7 (1).pdf, PDF icon ward8 (1).pdf, PDF icon ward9 (1).pdf
सा‍ सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुकाे विवरण २०८०।८१ प्रथम त्रैमासिक PDF icon सासु2080.81.pdf