दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

वडा नं. ८

Population: 
६५१२
Ward Contact Number: 
०२१-५४१७४२
Weight: 
7