दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

Annual Progress Report

कानूनकाे नाम Document संख्या
वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन २०७२/०७३ PDF icon प्रतिवेदन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को प्रगति विवरण PDF icon प्रगती विवरण.pdf
आ.व २०७७।०७८ को वार्षिक प्रगती समिक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०७८ PDF icon आ.व २०७७।०७८ को समिक्षा बैठकको प्रतिवेदन.pdf
आ.व २०७८।०७९ को वार्षिक प्रगती प्रस्तुतिकरण तथा समिक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०७९ PDF icon समिक्षा प्रतिवेदन 2078.079.pdf
आ.व २०७९।०८० को मा उर्लाबारी नगरपालिकाबाट भए गरेका कार्यसम्पादनको मिति २०८० कार्तिक २३ गते भएको वार्षिक प्रगती प्रस्तुतिकरण तथा समिक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन-२०८० PDF icon वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७९।०८०.pdf