दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आ.व २०७९।०८० को बजेट वक्तव्य, नीति तथा कार्यक्रम