" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

उर्लावारी नगर विकास योजना आ.व. २०७९।०८० को नीति,कार्यक्रम तथा बजेट। (बजेट पुस्तिका)

Supporting Documents: