उर्लाबारी नगरपालिकामा नक्शापास नगरी निर्माण भएका भवनहरुको अभिलेखीकरण (सूचीकृत) सम्बन्धि सूचना ।