दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

उर्लाबारी नगरपालिकामा नक्शापास नगरी निर्माण भएका भवनहरुको अभिलेखीकरण (सूचीकृत) सम्बन्धि सूचना ।