दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

कार्यपालकाकाे निर्णय र अादेश र अधिकारपत्रकाे प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७४