ताेरी बालीमा माैरीकाे भूमिका प्रदर्शन कार्यक्रमकाे अनुगमन गर्नु हुदै नगर प्रमुखज्यू