" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

ताेरी बालीमा माैरीकाे भूमिका प्रदर्शन कार्यक्रमकाे अनुगमन गर्नु हुदै नगर प्रमुखज्यू