" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

नगर प्रमुखज्यू र उप प्रमुखज्यूको पद बहाली कार्यक्रमको झलकः