दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५