" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा (श्री सामुदायिक विद्यालयहरु सबै)