Elected Officials

Name Ward No Designation Phone Photo
मचिन्द्र कुमार कार्की वडा न‍‌ १ अध्यक्ष ९८५२०६०१२२
कुमार कडेल वडा न‍‌ २ अध्यक्ष ९८१५०६८३८०
ग‌‌जं बहादुर कार्की वडा न‍‌ ३ अध्यक्ष ९८४२०८३००१
लक्ष्मी नारायण धिमाल वडा नं‍ ४ अध्यक्ष ९८४२०९८५८४
भानु भक्त शर्मा वडा नं‍ ५ अध्यक्ष ९८४२०३०८९९
चिन्तामणी पाैड्याल वडा नं‍ ६ अध्यक्ष ९८४२०३४०२२
बीरबल थापा वडा नं‍ ७ अध्यक्ष ९८५२०२३१२६
कुल बहादुर कार्की वडा नं‍ ८ अध्यक्ष ९८४२१८८२७७
बम बहादुर फ्याक लिम्बु वडा नं‍ ९ अध्यक्ष ९८०७३३१०१०