Elected Officials

Name Ward No Designation Phone Photo
तिलक कुमार पाण्डे वडा न‍‌ १ अध्यक्ष ९८१६३५०७६९
कुमार कडेल वडा न‍‌ २ अध्यक्ष ९८१५०६८३८०
भिष्मराज बुढाथोकी वडा न‍‌ ३ अध्यक्ष ९८४२१३५२२२
कल्याण कुमार राई वडा नं‍ ४ अध्यक्ष ९८५२०२९२३७
रविन लामा वडा नं‍ ५ अध्यक्ष ९८००९१३२६१
चिन्तामणी पाैड्याल वडा नं‍ ६ अध्यक्ष ९८४२०३४०२२
उर्मिला थापा वडा नं‍ ७ अध्यक्ष ९८४२१३०७९९
कुल बहादुर कार्की वडा नं‍ ८ अध्यक्ष ९८४२१८८२७७
नरबहादुर मोक्तान वडा नं‍ ९ अध्यक्ष ९८४२२००९४६
भिष्मराज बुढाथोकी कार्यपालिका प्रवक्ता ९८४२१३५२२२