दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धी सूचना ।