दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०८०