" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यसञ्चालन विधि, २०७९