दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।