" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

आ.व २०७७।०७८ को श्रावण महिना देखि चैत्र मसान्त सम्मको आय/व्यय विवरण