दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आ.व २०७७।०७८ को श्रावण महिना देखि चैत्र मसान्त सम्मको आय/व्यय विवरण