दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आ.व २०७९।०८० को भाद्र महिनाको आय/व्यय विवरण ।