" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

इलेक्ट्रिसियन तालिम, २०७९ का लागि स्वीकृत भएका नामावली