दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

उद्ममशिलता तालिम सम्बन्धमा ।