दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

उर्लाबारी नगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र्र संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७