दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

उर्लाबारी नगरपालिकाको महिला बिकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७७