दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

उर्लाबारी नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवार्इ सम्बन्धी सूचना