दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

एम.आई.एस अपरेटर पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।