" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

एम्बुलेन्स तथा शव वाहन सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७९