दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

ए.सी. तथा फ्रिज मर्मत तालिम, २०७९ का लागि स्वीकृत भएका नामावली