दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

तत्काल कार्य रोकी उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।