" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

तीनपाङ्ग्रे (ई-रिक्सा) सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९