दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

नगरस्तरीय दलित समन्वय समिति सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०