" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

नगर खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९