दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

नगर प्रमुख ज्यूबाट उर्लाबारीका विपन्न वर्गलाइ न्यानाे कपडा वितरण कार्यक्रमका केही झलकहरु