दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

नगर शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०