" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सूचना जानकारीका लागि ।