दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

परीक्षा मिति सरेको बारे सूचना ।