दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

पशु चिकित्सक सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । (दोस्रो पटकको सूचना ।)